Algemeen Notarissen

Aangifte nalatenschap vergemakkelijkt voor notariële praktijk

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap
Geschreven door Johan Verstraete

Vlaamse Erfbelasting, Oefeningen‘ werd opgesteld door drie eminente specialisten – Katrien VAN BOXSTAEL, Alain VAN GEEL en Rik DEBLAUWE en biedt een uitermate gebruiksvriendelijke en praktische hulp bij het opstellen van een aangifte van nalatenschap.

In dit oefeningenboek worden, op zeer heldere wijze, 35 vaak (en minder vaak) voorkomende casussen uitgewerkt met cijfervoorbeelden en/of modelteksten. Enkele voorbeelden: hoe wordt een verblijvingsbeding verwerkt, een levensverzekering, een contractuele erfstelling, een inkorting, een sterfhuisclausule, een duolegaat, een vergoedingsregeling, een wettelijke of conventionele terugkeer, een fideïcommis, een aanwas of terugval, een legaat onder opschortende voorwaarde, een verrekenbeding, de fictiebepalingen? Telkens wordt de casus gebracht onder de vorm van een opgave, de vraag en de oplossing. Het zijn niet zelden gevallen waar zelfs een doorwinterd fiscaal jurist eens diep moet bij nadenken en waarvoor men soms geen oplossing vindt zonder bijkomende studie of consultatie.

Dit oefeningenboek maakt een grondige kennis van deze materie natuurlijk niet overbodig maar zet de rechtsbeoefenaar, via de nodige tussenstappen, op een glasheldere manier op weg om, zonder nodeloos tijdverlies, onder begeleiding van kenners, een correcte aangifte in te dienen – voor zover dit in deze tijden nog mogelijk is. Vaak onderscheiden de auteurs verschillende hypotheses en wordt de aandacht gevestigd op verminderingen, vrijstellingen, rulings, beslissingen, publicaties. De praktische bruikbaarheid van het boek wordt nog op een prettige wijze verhoogd door de opname van een beknopt trefwoordenregister en een register van artikels – zowel de oude bepalingen als deze van het VCF – met bovendien een verwijzing naar de bladzijde(n) waar de toepassing van deze artikelen aan bod komt.

Conclusie: Dit oefeningenboek mag op geen enkel notariskantoor ontbreken! 

Johan Verstraete – recensie T.NOT – juni 2016

Bekijk hier de inhoudstafel van het boek: Inhoudstafel Vlaamse Erfbelasting-Oefeningen

Screen Shot 2016-06-06 at 15.36.36

Opmerking plaatsen

X