Advocaten Nieuws

Actualia Overheidsopdrachten

Nieuwe Europese verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap
Geschreven door Jubel

Nieuwe reglementering Overheidsopdrachten in werking

Overheidsopdrachten: Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR)
Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een boekwerk uitgegeven in twee delen, in de APR-reeks uitgegeven bij Wolters Kluwer.

Het boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die recent in werking trad.

Het boek is opgedeeld in een Algemeen Deel en een Bijzonder Deel. In het Algemeen Deel wordt ingegaan op het corpus van het overheidsopdrachtenrecht tot en met het verloop van de reguliere procedure, waaronder de algemene op alle overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften. In het Bijzonder Deel wordt het verloop onderzocht van bijzondere gunningswijzen, de overheidsopdrachten in de nutssectoren en in de defensiesector, het onderscheid met de overheidsovereenkomsten en ten slotte de beroepsmogelijkheden, waaronder beknopt de uitvoeringsgeschillen. Het boek focust in het bijzonder op de historische gelaagdheid en de constante wijziging van het overheidsopdrachtenrecht alsmede ten slotte op de belangrijke evoluties in de rechtspraak.

Het boek kadert perfect in de reeks van de APR-verzameling. Het bevat een stand van zaken van het overheidsopdrachtenrecht voor de rechtspraktizijn, gesteund op een diepgaande juridische analyse van de omstandige rechtspraak en rechtsleer die de materie kenmerkt. De auteurs zijn op grond van hun jarenlange ervaring met het overheidsopdrachtenrecht met vaste hand tot een kritische synthese gekomen van deze complexe materie.

Het boekwerk is verkrijgbaar in de Kluwer Webshop.

Op 22 september 2017 organiseren M&D Seminars en Mr. Peter Flamey een studiedag inzake ‘Actualia Overheidsopdrachten’ naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering per 30 juni 2017.
De studiedag zal doorgaan in De Jachthoorn in Kontich en vormt een herhaling en actualisering van een eerdere studiedag in de loop van de maand juni in Gent. Mr. Peter Flamey zal een status geven van de nieuwe regelgeving met belangrijkste focus op het nieuwe uitvoeringsbesluit inzake de plaatsing van de klassieke overheidsopdrachten.
Deze studiedag sluit aan bij de uitgave van het nieuwe tweedelig standaardwerk Overheidsopdrachten, van de hand van Mr. Flamey en dhr. De Koninck, en uitgegeven door de redactie van de Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR).
Het programma van de studiedag kan hier geraadpleegd worden.

 

Geschreven door Flamey Advocaten

Opmerking plaatsen

X