Expertise

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting: de belangrijkste gevolgen

Geschreven door Vandelanotte

Eind december 2017 keurde de federale regering de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting goed. De veranderingen die vanaf 2018 plaatsvinden op het vlak van de vennootschapsbelasting laten ook grote vennootschappen en multinationale groepen niet buiten schot. Hieronder vindt u een greep uit de reeds ingevoegde maatregelen die een impact op uw onderneming kunnen hebben.

Tariefverlaging

Minimumbezoldiging

Fiscale consolidatie

 • Groepsvennootschappen moeten gedurende vijf opeenvolgende belastbare tijdperken voor ten minste 90 procent verbonden zijn.
 • Het belastbaar tijdperk moet op dezelfde dag aanvangen én afsluiten.

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) maatregelen

Exit-heffing
Controlled Foreign Companies (CFC)
 • De Belgische vennootschap bezit ten minste 50 procent van de aandelen van de buitenlandse vennootschap;
 • De buitenlandse vennootschap is in haar land van vestiging ofwel niet onderworpen aan een inkomstenbelasting, ofwel onderworpen aan een inkomstenbelasting die minder bedraagt dan de helft van de belasting die in België zou verschuldigd geweest zijn.
Aftrekbaarheid groepsinteresten
Vaste inrichting

Diverse maatregelen

Minimumwinstbelasting
 • De  korf met beperkingen bevat:
 • De notionele interestaftrek;
 • De overgedragen DBI;
 • De overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten;
 • De overgedragen vorige verliezen;
 • En de overgedragen NIA (onbeperkt en beperkt overdraagbare).
Meerwaarden op aandelen
 • +Participatie van minstens 10 procent; of
 • +Aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 euro
Meerwaardebelasting voor grote vennootschappen
DBI-aftrek
Notionele intrestaftrek

Hannelore Durieu
Julie Vantomme

Meer lezen van Vandelanotte?

Opmerking plaatsen

X