Algemeen Expertise

Het UBO-register: update FAQ

Geschreven door Cazimir

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze laatste berichtgeving. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap, dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het uitstel van de registratieverplichting tot en met 30 september 2019. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen aangebracht aan de Frequently Asked Questions (FAQ).

Naast de Wet van 18 september 2017 en het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 werden enkele technische (en tevens ook enkele eerder regelgevende) aspecten omtrent het UBO-register uitgewerkt in de door de Algemene Administratie van de Thesaurie opgestelde FAQ. Begin deze week (2 april 2019) werd de langverwachte update van de FAQ op het web gezet.

Onder meer volgende verduidelijkingen komen in de vernieuwde FAQ aan bod:

  • voor uiteindelijke begunstigden van een vennootschap geldt er per persoon een cascadetest;
  • uiteindelijke begunstigden die in de statuten van een vzw of stichting bij name genoemd worden, moeten individueel als UBO van de vijfde categorie geregistreerd worden (zijnde personen in wier hoofdzakelijk belang de entiteit werd opgericht of werkzaam is). Voor niet bij naam genoemde uiteindelijke begunstigden volstaat de registratie van een meer algemene categorie;
  • de aanvangstermijn voor jaarlijkse bijwerking van de geregistreerde gegevens;
  • registratiemethode in het geval van gesplitst gehouden aandelen of deelbewijzen (bijvoorbeeld vruchtgebruik / blote eigendom);
  • de kwalificatie van uiteindelijke begunstigde binnen een vennootschap in combinatie met het wettelijk huwelijksstelsel, dan wel met een stelsel van scheiding van goederen;
  • de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap indien zij voor meer dan 25% wordt gehouden door een private stichting, vzw of trust;
  • de invulling van het begrip ‘leidinggevend personeel’;
  • het toevoegen van een bijlage bij de registratie betreft slechts een ‘mogelijkheid’.

Na een meer diepgaande studie van de nieuwigheden in de FAQ, zullen wij deze wijzigingen in een uitgebreid artikel op onze website bespreken. Wordt aldus vervolgd…

Cazimir advocaten

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Zie ook:

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.

X