Expertise Nieuws

Inwerkingtreding Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Geschreven door NautaDutilh

Op 5 september 2018 werd de Wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘Wet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet trad op dezelfde datum in werking, met als uitzondering de voorzieningen van transfers van persoonlijke gegevens tussen federale overheidsdiensten via optionele protocolakkoorden.

De Wet implementeert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of GDPR) en zet Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 om. Deze richtlijn betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door competente overheden met het oog op het voorkomen, onderzoeken, signaleren of vervolgen van misdrijven of het uitvoeren van strafrechtelijke sancties en het vrije verkeer van zulke gegevens (hierna de ‘Richtlijn rechtshandhaving’). Bijkomend dekt de richtlijn verwerkingsactiviteiten die niet onder het toepassingsgebied van de Europese wet vallen (bv. nationale veiligheid).

Lees meer informatie over de implementatie van de GDPR in deze nieuwsbrief.

Brahim Bénichou
Louisa Vandepitte

Benieuwd naar meer nieuwsberichten van NautaDutilhKlik hier.

Opmerking plaatsen

X