Advocaten Algemeen Nieuws Studenten

Kan een zelfstandigenstatuut opgelegd worden?

Geschreven door Willy van Eeckhoutte

Werknemer for ever


De Morgen, donderdag 25 januari 2018, p. 3

Je werkgever wil dat je zelfstandige wordt en je hebt daarin geen zin. Kan je daartegen iets doen?

Weigeren kan…

Een werkgever kan een werknemer niet dwingen zijn arbeidsovereenkomst op te geven. Tenzij hij hem ontslaat, natuurlijk. Maar dan moet hij de arbeidsovereenkomst opzeggen of een opzeggingsvergoeding betalen.

Het staat de werknemer vrij in te gaan op het aanbod van zijn werkgever vanaf een bepaald openblik op zelfstandige basis voor hem te werken.

Voor de rechter ‘slepen’ ook

De rechter vragen een arbeidsovereenkomst in stand te houden, kan niet.

Wat wel kan, is dat de werknemer die aanvaardt heeft naar een zelfstandigenstatuut over te stappen, de rechter vraagt die zogenaamde arbeidsverhouding op zelfstandige basis te herkwalificeren in een arbeidsovereenkomst omdat sprake blijft van een gezagsverhouding. De wet verplicht dat (art. 332 programmawet (I) van 27 december 2006). In die zin zou de werknemer zijn arbeidsovereenkomst in zekere zin ‘behouden’.

Maar wat levert het op?

Of dat dan betekent dat de werknemer ook zijn arbeidsvoorwaarden behoudt, is een andere zaak. Bij de overstap naar de zogezegde zelfstandige samenwerking kunnen andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld wat het vergoedings- en voordelenpakket betreft. Voor zover die geen afbreuk doen aan de wettelijke en cao-voorschriften die voor een werknemer gelden, zijn zij van toepassing vanaf de overstap.

Het is overigens hoe dan ook erg waarschijnlijk dat een werknemer die een werkgever ‘voor de rechter sleept’ niet enkel zijn arbeidsvoorwaarden, maar ook zijn job niet zal kunnen behouden.

Willy van Eeckhoutte

Meer lezen van deze auteur?

Opmerking plaatsen

X