Nieuws

Limburgse advocaten buigen zich over de toekomst van hun beroep

Meer dan 200 advocaten verzamelden zich op 17 mei in de Limburghal te Genk voor de jaarlijkse Advocatendag. Volgens organisator mr. Jan Coch had de dag twee objectieven.

Op  de eerste plaats de advocaten op de hoogte houden van de advocatuur anno 2018, zowel op deontologisch, wettelijk, communicatief als economisch vlak. Sprekers Jo Stevens, Hugo Lamon, Barend Blondé en Karl Hendrickx belichtten de verschillende aspecten waarmee het advocatenberoep in de toekomst te maken zal krijgen. Zo kwamen onder meer de advocaat als ondernemer en helder taalgebruik en digitale communicatie aan bod.

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe naam van het CBLA (Centrum Beroepsopleiding Limburgse Advocaten) voor te stellen: vanaf nu draagt het centrum de naam CBLB, voor Limburgse Balie in plaats van Limburgse Advocaten. Een noodzakelijke verandering, gelet op de fusie van de verschillende Limburgse balies.

15 jaar geleden werd het CBLA opgericht, het centrum voor beroepsopleiding van Limburgse advocaten, een samenwerkingsverband tussen de beide Limburgse balies. Dit centrum zorgde ervoor dat de Limburgse advocaten hun permanente vorming kregen zonder verre verplaatsingen te maken en dit tegen aanvaardbare prijzen. In totaal werden meer dan 120 sprekers verwelkomd. Nu beide balies één Limburgse balie vormen kan het CBLA van naam veranderen in CBLB, centrum voor beroepsopleiding van de Limburgse Balie. Dit wordt gevierd met de voorstelling van een logo en een receptie.

1 Comment

  • CBLB in plaats van CBLA, als Centrum Beroepsopleiding voor voor Limburgse Balie. Echt wel helder taalgebruik…

Opmerking plaatsen

X