Algemeen Nieuws Notarissen

Moeten andere kinderen instaan voor kosten, besteed aan mijn zorgenkind?

21 september Wereld Alzheimerdag, een dag om extra stil te staan bij dementie!
Geschreven door Johan Verstraete

“Moeten andere kinderen instaan voor kosten, besteed aan mijn zorgenkind, indien de eigen inkomsten van dit kind niet volstaan?”

 Het antwoord is: neen. Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen broers of zussen en al helemaal niet tussen verdere verwanten. Toch kan er een gewetens- of fatsoenlijkheidsplicht bestaat – in de juridische taal: een “natuurlijke verbintenis” – bestaan om aan naaste familieleden onderhoudssteun te verlenen, los van enige wettelijke verplichting.

Het bijzondere aan een natuurlijke verbintenis is dat er wel degelijk een schuld is, maar dat de middelen ontbreken om ze juridisch af te dwingen. Heb je vrijwillig een natuurlijke verbintenis voldaan, dan kun je hetgeen je betaald hebt niet terugvorderen. Er is dan ook geen sprake van een “onverschuldigde betaling”. Er is in dit geval ook geen sprake van dat je een gift zou gedaan hebben. Je hebt een (juridisch niet afdwingbare) schuld voldaan.

Om een natuurlijke verbintenis om te zetten in een civielrechtelijke verbintenis volstaat een belofte van nakoming van deze verbintenis maar het louter erkennen van het bestaan van een natuurlijke verbintenis is niet voldoende.

Toch ben je nooit zeker dat een rechter het bestaan van een natuurlijke verbintenis zal erkennen. Bij betwisting heeft de rechter het laatste woord.

Meer lezen? 

Opmerking plaatsen

X