Nieuws

Renteloze en goedkope leningen: aanslagjaar 2018

Geschreven door BIBF

Elk jaar legt de overheid de percentages vast van de voordelen van alle aard die in aanmerking moeten genomen worden bij het opmaken van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige. Deze percentages worden elk jaar geïndexeerd.

Het Staatsblad publiceert het desbetreffende KB dat het koninklijk besluit KB/WIB 92 (Art. 18) wijzigt en waarbij een aantal percentages worden vastlegd inzake de voordelen van alle aard, die van toepassing zijn op de inkomsten van het jaar Y (aanslagjaar Y+1). Het KB onderscheidt verscheidene voordelen:

Het voordeel van alle aard via de rekening courant

Meer algemeen wordt voor renteloze of goedkope leningen van de vennootschap aan de bedrijfsleider het belastbare voordeel berekend op basis van het verschil tussen de rentevoet die jaarlijks voor elk soort lening officieel wordt vastgesteld en de rentevoet die de ontlener effectief betaalt.

De andere referentierentevoeten zijn:
– hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen;
– niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen (maandelijkse lastenpercentages).

2017 Aanslagjaar 2018 – KB van 26 januari 2018 – BS van 30 januari 2018 – p. 6976

  • niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) – voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant : 8,78%
  • niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,06%
  • andere niet-hypothecaire leningen : 0,20%
  • hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 2,13%
  • andere hypothecaire leningen: 2,00%

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Opmerking plaatsen

X