Expertise

Revolutie of evolutie in wetgeving rond overheidsopdrachten?

In 2016 is er een nieuwe wet rond overheidsopdrachten in werking getreden, die in eerste instantie de omzetting beoogde van de nieuwe generatie richtlijnen van 2014. In dat opzicht is de nieuwe wetgeving geen revolutie te noemen, maar eerder een evolutie.

Europa heeft met deze omzetting getracht de bestaande richtlijnen te vereenvoudigen, systematiseren en canoniseren.
De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie werd met andere woorden bekrachtigd middels concrete regels en wetsbepalingen.
De Overheidsopdrachtenwet van 2016 bevat dus geen revolutionaire wijzigingen maar betekent niettemin een noodzakelijke evolutie in de concretisering van de complexe verzameling aan rechtspraak.

In hun recente publicatie ‘Overheidsopdrachten’, verschenen in de Algemene Praktische Rechtsverzameling 2017 (APR), geschreven in co-editie met dhr. Constant De Koninck, geven de auteurs toelichting bij tal van ontwikkelingen, evoluties en nieuwigheden. Zodoende brengen Mr. Flamey en de heer De Koninck inzicht en verhelderende structuur in de complexe materie van de Overheidsopdrachten. Het boek is verkrijgbaar bij WoltersKluwer.

 

Geschreven door Flamey Advocaten

Opmerking plaatsen

X