Nieuws Notarissen

Twee experten aangesteld ter modernisering van het beroep van notaris

Geschreven door Koen Geens

De minister van Justitie bereidt tegen het voorjaar 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van de juridische beroepen, waaronder het beroep van notaris.

Om hem bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot het notariaat, kondigt de Minister aan dat de notarissen mr. Pierre Nicaise, ere-voorzitter van FedNot, en mr. Thierry Van Sinay, ere-voorzitter van de NKN, aangesteld worden als expert.

Beide experten werden verzocht om voorstellen uit te werken en deze op ruime schaal binnen het notariaat af te toetsen. De hervormingsvoorstellen kunnen verschillende aspecten van het beroep van notaris betreffen waaronder de beroepsopleiding en stage van de notaris, de verdere modernisering van het tuchtrecht, aansprakelijkheid, nieuwe technologieën, dienstverlening van de notaris en de modernisering van de beroepsorganisatie in het algemeen.

Elke notaris kan ook uit eigen beweging zijn of haar suggesties, die bijdragen tot de modernisering van hun beroep, sturen naar het centrale emailadres:  notarismorgen@just.fgov.be (NL) of notairedemain@just.fgov.be (FR).

Quote minister Geens: ““We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren aan de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. De experten die we nu aanstellen zullen alle draagwijdte krijgen om die taak uit te oefenen.”

Curriculum Vitae Pierre Nicaise 

 • Geassocieerd-notaris te Grez-Doiceau
 • Gastdocent aan de UCL (notarieel rechtspersonenrecht)
 • Ere-voorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen (2004 tot 2008).
 • Lid van de Raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Lid van de Hoge Raad voor Justitie (2016-2020)

Curriculum Vitae Thierry Van Sinay

 • Geassocieerd-notaris te Ninove
 • Gastdocent aan KU Leuven (notarieel vastgoedrecht)
 • Ere-voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen (2014-2017)
 • Plaatsvervangend vrederechter te Ninove

Persbericht van 5 december 2017

Meer berichten lezen van minister van Justitie Koen Geens?

2 Comments

 • afschaffen die boel

  België stichtend lid van de Wereldbank staat nu op plaats 139 wat betreft overdracht van eigendom

  Als een notaris u niet bedrogen heeft is het enkel omdat zijn klerk het vergeten is.

 • Dat is helemaal geen verkeerd idee. Het beroep heeft zeker modernisering nodig. Hierbij is het ook een goede ontwikkeling dat experts hier voor gebruikt worden.

Opmerking plaatsen

X