Nieuws

Wetsvoorstel over beroepen accountant en belastingadviseur goedgekeurd

Geschreven door BIBF

Parlementsleden unaniem akkoord

Op dinsdag 19/02 heeft de parlementaire Commissie voor het Bedrijfsleven de tekst van het wetsontwerp besproken. Zoals u mogelijks weet, is het een tekst waaraan het BIBF en het IAB al een aantal jaar samenwerken en dit samen met de politieke wereld en federale overheden.

De parlementsleden hebben dit wetsvoorstel kunnen analyseren en hun vragen kunnen stellen aan de indieners van de tekst. Op het einde van de algemene bespreking werden alle artikels unaniem aangenomen.

De commissie heeft vervolgens dit wetsvoorstel goedgekeurd.

Modernisering beroepen

Het BIBF en het IAB wensen de Parlementsleden te bedanken welke deze noodzakelijke modernisering van onze beroepen hebben goedgekeurd. Deze evolutie is een stap voorwaarts, niet alleen voor elke beroepsbeoefenaar, maar ook voor alle ondernemers. Het nieuwe instituut IBA is er voor alle leden. De bezorgdheid over de toekomst van de kleine kantoren zal één van de prioriteiten zijn. Het nieuwe Instituut (de fusie tussen het BIBF en het IAB, red.) zal in de toekomst hierover zeker waken.

Bijzondere aandacht gaat uiteraard uit naar toekomstige beroepsbeoefenaars met uniforme toegang tot het beroep. Het IAB en het BIBF wensen tevens iedereen te bedanken wie meegewerkt heeft om dit project tot een goed slagen te brengen, onder andere de bevoegde ministers: Vice-Premier Peeters en Minister Ducarme, evenals de overheidsdienst FOD Economie.

BIBF

Opmerking plaatsen

X