Expertise Nieuws

Fiscale vrijstelling eenheidsstatuut

Geschreven door Vandelanotte

Maximum

Het maximale bruto maandloon dat in aanmerking komt als berekeningsbasis voor de vrijstelling bedraagt:

  • 100% van de schijf van 0,01 euro tot 1.500 euro
  • 30% van de schijf van 1.500,01 tot 2.600 euro
  • Maandloon boven de 2.600 euro heeft geen recht op een bijkomende vrijstelling

Bewijs

  • De volledige identiteit en, in voorkomend geval, het nationaal nummer;
  • De datum van de indiensttreding;
  • De anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • De bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer is betaald of toegekend, met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen.

Terugname

Boekhouding en jaarrekening

Spreiden van het voordeel

Voorbeeld


Els
 VAN EENHOOGE en Delphine VANASSCHE

Wilt u meer lezen van Vandelanotte? Klik hier.

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.