Nieuws

Justitie in beeld: alle openingsredes van het nieuwe gerechtelijke jaar

Geschreven door KnopsPublishing

Op 3 september spraken de procureurs-generaal van de parketten-generaal naar goede gewoonte de mercuriales uit, ter opening van het gerechtelijk jaar. In deze openingsredes keken zij terug op het rechtspreken in het afgelopen jaar, en blikten ze vooruit op het nieuwe gerechtelijk jaar 2018/2019.

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen

Om de uitgebreide toespraak van procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene te lezen, klik hier.

Bekijkt u liever de videopublicatie gemaakt door Advocatennet? Die vindt u hieronder.

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel

De integrale openingsrede van procureur-generaal Johan Delmulle leest u hier.

Ook in het Justitiepaleis van Brussel was Advocatennet aanwezig om de mercuriale vast te leggen op film. Bekijk ze hier:

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent

De mercuriale uitgesproken door procureur-generaal Erwin Dernicourt kunt u lezen via deze link.

Meer videos van de plechtige openingszitting te Gent zijn hieronder te bekijken:

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen

Lees hier de mercuriale door procureur-generaal Ignacio de la Serna.

Meer beelden van de openingszitting in Bergen zijn te bekijken op Avocatsnet.be:

Openingsredes Arbeidshoven

Net zoals de procureurs-generaal, vertegenwoordigden op 3 september verschillende arbeidsauditoraten-generaal hun respectievelijke Arbeidshoven door middel van een openingsrede. Klik hier om deze te lezen.

Voor een korte weergave van alle toespraken: klik hier door naar de persberichten van het Openbaar Ministerie.

Alle andere videoverslagen van de plechtige opening van het gerechtelijk jaar 2018/2019, waaronder toespraken van stafhouders, eerste voorzitters van de hoven van beroep en de individuele eedafleggingen van de advocaat-stagiairs, zijn te bekijken op Advocatennet.be.

Opmerking plaatsen

X