Advocaten Algemeen Balies Magistratuur

Justitie in beeld: mercuriales opening gerechtelijk jaar

Geschreven door KnopsPublishing

Op 1 september spraken de procureurs-generaal van de parketten-generaal naar goede gewoonte de mercuriales uit, ter opening van het gerechtelijk jaar. In deze openingsredes keken de procureurs-generaal terug op het rechtspreken in het afgelopen gerechtelijk jaar, en blikten ze vooruit op het nieuwe gerechtelijk jaar 2017/2018.

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen

Om de uitgebreide toespraak van procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene te lezen, klik hier.

Bekijkt u liever de videopublicatie gemaakt door Advocatennet? Die vindt u hieronder.

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel

De integrale openingsrede van procureur-generaal Johan Delmulle leest u hier.

Ook in het Justitiepaleis van Brussel was Advocatennet aanwezig om de mercuriale vast te leggen op film. Bekijk ze hier:

Mercuriale procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent

De mercuriales uitgesproken door zowel procureur-generaal Erwin Dernicourt als door substituut-procureur-generaal Frederic Vroman, kunt u lezen via deze link.

De toespraak van procureur-generaal Dernicourt kunt u eveneens hier bekijken:

Openingsredes Arbeidshoven

Net zoals de procureurs-generaal, vertegenwoordigden op 1 september verschillende arbeidsauditoraten-generaal hun respectievelijke Arbeidshoven door middel van een openingsrede. Klik hier om deze te lezen.

Alle andere videoverslagen van de opening van het gerechtelijk jaar 2017/2018, waaronder de eedafleggingen van de advocaten-stagiairs in Brussel, Gent en Antwerpen, zijn te bekijken op Advocatennet.be.

Opmerking plaatsen

X