Nieuws Schenken en Erven

Successieplanning onder het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht

Geschreven door Fiscale Hogeschool

Vanaf 1 september 2018 wordt de erfbelasting in het Vlaamse gewest gewijzigd. Dit zal niet alleen zijn invloed hebben op het traditionele familiale erfrecht waarbij ouders tijdens een eerste huwelijk al dan niet kinderen hebben. Ook voor successieplanning bij de nieuwere samenlevingsvormen van weder samengestelde of nieuw samengestelde gezinnen zal een bijzondere en doordachte strategie rond successieplanning nodig zijn. Als één van de partners die een nieuw gezin vormen, afstammelingen heeft uit een vroegere relatie, kunnen er op het vlak van de vereffening-verdeling van de nalatenschap diverse problemen ontstaan. Welk kind krijgt welk deel van het opgebouwd vermogen ?

Dit is zeker het geval als er in het nieuwe gezin naast de eigen kinderen uit de voorgaande relatie ook gemeenschappelijke kinderen zijn.

Spanningen tussen kinderen en hun stiefouder, conflicten tussen gemeenschappelijke kinderen en stiefkinderen kunnen worden vermeden of minstens worden beperkt. Ook de belangen van de nieuwe partners moeten veilig gesteld worden. Als de relatie tussen een ouder en zijn kinderen uit een vorig huwelijk of relatie blijvend verstoord is, rijst soms zelfs de vraag of volledige onterving op één of andere wijze kan georganiseerd worden. Welk soelaas brengt het nieuw erfrecht en het opstellen van een familiepact of biedt het beding van aanwas een betere oplossing?

Tijdens een studiedag aan de Fiscale Hogeschool worden zowel de erfrechtelijke als de (huwelijks)vermogensrechtelijke knelpunten die zich in dergelijke situaties kunnen voordoen, ontrafeld en wordt er gezocht naar mogelijke, evenwichtige oplossingen en beschermingstechnieken.

Kan een schenking een oplossing bieden?

De schenking is en blijft voor velen immers het paradepaard en het ideale instrument van de vermogensplanning. Het is een geliefkoosde en transparante techniek om het vermogen aan de volgende generatie door te geven en tegelijk een forse belastingbesparing te realiseren.

Maar een schenking is een complexe handeling en kan met veel modaliteiten worden opgesmukt:

– op voorschot van erfdeel of buiten erfdeel;
– horizontale en verticale schenkingen;
– schenken voor Belgische of buitenlandse notaris of een bankgift;
– de schenking met last of met voorbehoud van (quasi)vruchtgebruik;
– de schenking met beding van (optionele) conventionele terugkeer;
– de uitsluitingsclausules;
– de schenking met beheersvolmacht;
– de zaakvervanging;
– de schenking met fideïcommis de residuo;
– de schenking in combinatie met de gesplitste aankoop of – bouw, met de burgerlijke maatschap, met een levensverzekeringscontract; …

Een heel plenum aan mogelijke opties kunnen bij een schenking worden ingebouwd.

Aan de hand van casestudies worden aan de Fiscale Hogeschool de meest recente nieuwigheden en tendensen aangaande de verschillende soorten schenkingen toegelicht, en dit zowel op civielrechtelijk als op fiscaal vlak.

Meer informatie over de studiedagen inzake successieplanning kunt u terugvinden via de volgende links:

Fiscale Hogeschool

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.

X