Advocaten Algemeen Nieuws

Twee experten aangesteld voor beleidsplan modernisering beroep van advocaat

Geschreven door Koen Geens

De minister van Justitie bereidt tegen het voorjaar 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van de juridische beroepen, waaronder het beroep van advocaat.

Om hem bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot de advocatuur, kondigt de Minister op een conferentie in Bergen aan dat de advocaten mr. Patrick HENRY, voormalig voorzitter van Avocats.be, mr. Patrick HOFSTRÖSSLER, voormalig directeur van de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies, aangesteld worden als expert. De balie van Mons houdt vandaag een conferentie waarin ze voorstellen doen voor de advocaat van de toekomst.

Beide experten werden verzocht om voorstellen uit te werken en deze op ruime schaal binnen de advocatuur af te toetsen. De hervormingsvoorstellen kunnen verschillende aspecten van het beroep van advocaat betreffen waaronder de beroepsopleiding en stage van de advocaat, de verdere modernisering van het tuchtrecht, aansprakelijkheid, nieuwe technologieën, dienstverlening van de advocaat en de modernisering van de beroepsorganisatie in het algemeen.

Elke advocaat kan ook uit eigen beweging zijn of haar suggesties, die bijdragen tot de modernisering van hun beroep, sturen naar het centrale emailadres: [email protected] (NL) of [email protected] (FR).

Quote minister Geens: “We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren aan de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. Pas nog lanceerden de balies het digitaal platform voor de advocaten. Ik ben dan ook benieuwd naar wat de advocaten zelf over hun beroepsgroep denken en deze twee experts zullen hiervoor alle draagwijdte krijgen om hun taak uit te oefenen.” 

Persbericht van 16 juni 2017

Benieuwd naar meer nieuws van en over Justitieminister Geens? U leest hier meer.

Opmerking plaatsen

X